Alt Öğrenim Düzeyinden KPSS ile Atanma

Alt Öğrenim Düzeyinden KPSS ile Atanma

25 Ağustos 2015 16 Yazar: Ekrem Özdemir
kampanya haberleri
kampanya haberleri

2016 KPSS’ye yaklaşık bir yıl kala düz memurluk ile ilgili sorular hızla gelmeye devam ediyor. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, gönderilen yorumların hepsini cevaplandırabilmeyi görev bildim kendime. Bunun yanısıra düz memurluk ile ilgili yorumların hangi noktalarda yoğunlaştığını tespit edip ona göre yazacağım konuları belirlemeye çalışıyorum ki sizler için en büyük faydayı sağlayabileyim.

KPSS Memurluk sınavı yapıldığından beri alt öğrenimden KPSS ile atanma konusu popülerliğini korumuştur. Her ne kadar bu konuyla ilgili keskin ve net cevaplar verilmiş ise de sorular her kpss döneminde devam etmektedir. 2016 KPSS sürecinde de bu sorular yoğun bir şekilde gelmektedir. 2013 yılında Danıştay tarafından alt öğrenimden kpss ile atanamama konusuna ilişkin verilen iptal kararı olmasaydı, üst öğrenimi bitirenlerin alt öğrenim düzeyinden kesinlikle atanamayacağını ifade ederdik. Fakat ilgili karar neticesinde, ÖSYM tarafından alt öğrenim düzeyinden atanma konusunda birtakım değişikliklere gidilmiştir. Sizler için bu değişikliği ifade etmeye ve yorumlamaya çalışacağım.

 

 

 

Alt Öğrenim Düzeyinden KPSS ile Atanma Mümkün mü?

 

Yaklaşık iki yıl önce Danıştay tarafından verilen üst öğrenim düzeyine ilişkin iptal kararı öncesinde bir üst öğrenimi bitiren adaylar, alt öğrenim düzeyi kpss ile memurluk atamalarına katılamıyordu. Şimdi ise birtakım alanlarda alt öğrenimi bitirmiş kişilere, en üst düzeyden aldıkları kpss puanı ile alt öğrenimden memurluk tercih hakkı verilmiştir. Nitekim 2014/1 KPSS memurluk tercih kılavuzundan itibaren tüm tercih kılavuzlarına ÖSYM tarafından bilgilendirme uyarısı yazılmıştır. İlgili uyarıyı resim formatında sizlerle paylaşıyorum:

Alt öğrenim düeyinden atanma

 

 

Resimde yer alan bilgilendirme notunda görüldüğü gibi Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri kapsamındaki unvanlara atanma imkanı sunan alt öğrenim düzeyindeki bölümleri bitirenler, alt öğrenim düzeylerindeki mezuniyetlerini de ÖSYM’nin sistemine kaydettirebilecektir. Daha sonra girdiği en üst öğrenim düzeyi KPSS sonucu elde ettiği puan ile mezun oldukları alt öğrenim düzeyinden kpss tercihi verebilecektir.

 

 

 

Alt Öğrenim Düzeyinden KPSS tercihi Düzenlemesine Dair Yorumum

 

Esasen yukarıda detaylıca açıklanmış olsa da sizler için kendim de yorumlamak istedim konuyu. Örnekler üzerinden hareket etmek gerekirse;

  • Misal 2 yıllık bir bilgisayar programlama bölümünü bitirdiniz. Akabinde ise 4 yıllık bir işletme bölümünü bitirdiğinizi varsayalım. Mezun olduğunuz iki yıllık bilgisayar programlama önlisans bölümünü ÖSYM’ye işlettiğiniz takdirde, Lisans KPSS sonucu aldığınız puan ile önlisans kadroları arasında yer alan 3249(Bilgisayar programlama) nitelik koduna sahip memurlukları tercih edebilirsiniz.
  • Yine 2 yıllık bir kimya veya kimya teknolojisi bölümünü bitirdiğinizi varsayalım. Daha sonra ise 4 yıllık bir biyoloji bölümünü bitirdiğinizi farzedelim. Yukarıdaki örnekte dediğim gibi önlisans bölümünüzü ÖSYM’ye kaydettirip lisans düzeyi KPSS puanınız ile 3347(kimya veya kimya teknolojisi) nitelik koduna sahip olan kimya bölümü kadrolarını da tercih edebilirsiniz.

 

 

Burada dikk2016 KPSSat edilmesi gereken bir nokta daha var. İlk örnekte verdiğim 3249 nitelik koduna sahip bilgisayar programlama alanından sadece TH(teknik hizmetler) sınıfından alım olmayıp GİH(genel idare hizmetleri) sınıfından da alım yapılmaktadır. Adaylar acaba alt öğrenimden kpss tercihi verme düzenlemesine istinaden GİH sınıfına tabi alt öğrenim düzeyi kadrolarına da tercih verebilecek midir? Şahsi düşüncem GİH sınıfı kadrolara tercih veremeyecekleri yönündedir. Çünkü ilgili düzenleme nitelikli alt öğrenim düzeyi bölümlerden mezun olanlara hak verilmesini içermektedir. Bu kapsamda her ne kadar nitelikli bölüm mezunu olunsa da GİH sınıfından açılan kadrolara, tercih verilemeyeceğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem bu olsa da ilgili durumu araştırıp net bilgiyi sizlere aktarmaya çalışacağım.

 

 

Bir sonraki yazılarda görüşmek üzere, hoşçakalın ve 2016 KPSS’ye iyi hazırlanın…

 

 

 

Not: Konu içerisindeki şahsi yorumlarımın bağlayıcılığı olmamakla birlikte kendi araştırmalarınız çerçevesinde ilgili durumları netleştirmeniz çok daha sağlıklı olacaktır.