İhbar Süresi veya İhbar Öneli Nedir ?

İş sözleşmesinin işveren veya sigortalı tarafından sona erdirileceği yani işçinin işveren tarafından işten çıkarılacağı veya kendisinin işten çıkacağı durumlarda karşı tarafa belirli bir süre önceden haber vermesi gerekir. Bu süreye ihbar süresi veya ihbar öneli denir. İhbar süresi, işçinin aniden işten ayrılıp işvereni zor durumda bırakması ya da işçinin aniden işten çıkarılıp zor durumda kalmaması için konulmuş bir süredir.   Gss İşçi İş Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten ayrılıyorsa veya işveren işçiyi Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten çıkarıyorsa bu durumda ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.  …

Read More