Lise Mezunları için En Önemli Şans Açıktan Alımlar

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim üzere çift yıllarda yapılan KPSS memurluk sınavlarında elde edilen puanlar; ÖSYM’nin merkezi yerleştirme memur atamalarında kullanılmaktadır. Mühendisinden kütüphanecisine, kimyagerinden mimarına, teknikerinden teknisyenine, memurundan hizmetlisine varana dek birçok meslek grubu ve unvana ait kadrolar, çift yıllardaki KPSS puanına girilerek elde edilen puanlarla memurluk tercihi yapabilmektedir. ÖSYM’nin merkezi atamalarında Ortaöğretim(lise), Önlisans ve Lisans öğrenim düzeylerinde memurluk kadrolarına alımlar yapılmaktadır. Fakat bunlar arasında lise düzeyinden yapılan KPSS atamaları çok az sayıda olup giderek çok daha küçülmektedir. Merkezi atamalarda azalan lise KPSS atamaları neticesinde ortaöğretim KPSS’ye hazırlanan adayların küçülen memurluk…

Read More