İhbar Süresi veya İhbar Öneli Nedir ?

kampanya haberleri
kampanya haberleri

İş sözleşmesinin işveren veya sigortalı tarafından sona erdirileceği yani işçinin işveren tarafından işten çıkarılacağı veya kendisinin işten çıkacağı durumlarda karşı tarafa belirli bir süre önceden haber vermesi gerekir. Bu süreye ihbar süresi veya ihbar öneli denir.


İhbar süresi, işçinin aniden işten ayrılıp işvereni zor durumda bırakması ya da işçinin aniden işten çıkarılıp zor durumda kalmaması için konulmuş bir süredir.

 

Gss İşçi İş Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten ayrılıyorsa veya işveren işçiyi Kanunun 25’inci maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten çıkarıyorsa bu durumda ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

İhbar süreleri aşağıdaki gibidir, yani işçi veya işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce aşağıda belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi gerekir;

– İşyerindeki kıdemi altı aydan az olan işçi için iki hafta.

– İşyerindeki kıdemi altı aydan bir buçuk yıla kadar olan işçi için dört hafta.

– İşyerindeki kıdemi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olan işçi için altı hafta.

– İşyerindeki kıdemi üç yıldan fazla olan işçi için sekiz hafta.

  • Kıdemden kastedilen işçinin işyerinde işe girdiği tarihten itibaren geçen süredir.

 

Yukarıda belirtilen ihbar süresine uymayan işçi veya işverenin karşı tarafa ihbar süresine ait ücret tutarında tazminat ödemesi gerekir. SSK gelişmeleri ve haberleri için bizi takip etmeye devam edin.

kaynak : sgk

Ekrem Özdemir

Sabırlı, sakin, bildiğini paylaşmaktan keyif alan faydacı yaklaşımına sahip bir kişilik... Okundukça anlaşılacak biri değil, anlaşıldıkça okunulacak biri...

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir