İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hiçe Sayıldığı Ülkemiz !

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hiçe Sayıldığı Ülkemiz !

3 Mart 2015 25 Yazar: Ekrem Özdemir
kampanya haberleri
kampanya haberleri

Her tür trajediye bağışıklık kazanmış bir ülkenin bireyleriyiz… Ölümlerin, yaralanmaların kol gezdiği bir çalışma hayatının içinde çırpınıp duruyoruz. Ne çalışanlar konunun önemini özümsemiş durumda ne de işverenler… Peki İş Sağlığı ve Güvenliğini nereye kadar gözardı edeceğiz? Sıra bize gelince mi?

 

İnsan hayatına değer vermeyen anlayışların hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. İşverenlerin işçi hayatını çok önemsemediği gibi işçilerin de kendi hayatlarını zaman zaman hiçe saydığını yazılı ve görsel medyadaki örneklerde görmekteyiz. Devlet-İşveren-İşçi üçgeninde sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getiren yok gibi…

 

 

Peki üzerimize düşen fakat yerine getirmediğimiz-getiremediğimiz yükümlülükler nedir, bir bakalım isterseniz;

 

İşçiler olarak neleri yapmıyoruz?

 

 • Çalışma sahasında, her nevi koruyucu donanımların kullanımını alışkanlık haline getiremiyoruz.
 • İş esnasında diğer çalışanların sağlıklarını da tehlikeye sokacak davranışlara dikkat etmiyoruz.
 • Makina, teçhizat vs. araçların kullanımında, çalışma prensiplerine ve güvenlik unsurlarına önem vermiyoruz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini tehdit eden ve kaza unsuru barındıran durumları hızlı ve etkili şekilde sorumlululara bildirmiyoruz ve gerekli önlemleri aldırtmıyoruz.
 • İş güvenliği konusunda aldığımız eğitimleri sahada uygulamıyoruz.

 

 

İşverenler olarak neleri yapmıyoruz?

 

 • İş Sağlığı ve GüvenliğiÇalışma şartlarını işçilere uygun hale getirmek için çabalamıyoruz.
 • Çalışanlara yapılan işin ehemmiyetini, tehlike arz eden noktalarını önceden anlatmıyoruz.
 • İş güvenliğini en üst düzeyde tutacak koruyucu malzeme, araç-gereç vs. temin etmiyoruz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermiyoruz.
 • Verilen eğitimlerin uygulamalarını denetlemiyoruz.

 

 

Devlet olarak neler yapılmalı?

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili mevzuatlar hızlı ve etkin bir şekilde oluşturulmalı.
 • Aktif ve periyodik olarak, zaman zaman da ansızın denetimler yapılmalı.
 • Caydırıcı önlemler(Yüksek para cezaları gibi) ile işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dikkatli ve bilinçli olması sağlanmalı.

 

Her ne kadar işçi-işveren-devlet üçgeninde sorumluluklar olsa da asıl olayın işveren ve devlet tarafında bittiğini söylemeliyiz. Biz yine de tüm kesimlerin sorumlu olduğunu ve bu sorumlulukların neler olduğunu genel çerçevede açıkladık.

 

Son zamanlarda o kadar büyük iş kazası faciaları yaşadık ki İş Sağlığı ve Güvenliği konusu tekrar gündeme oturdu. Halbuki her daim gündemde olup bu bilinç sorumlu kesimlere işlenmiş olsaydı bu iş kazaları gerçekleşmemiş olabilirdi. Yine de caydırıcılık konusunda etkili önlemlerin alındığını söylemek çok güç. Nitekim ardı arkası kesilmiyor bu faciaların… Sizlerle, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda belli başlı konulardaki en güncel idari para cezaları tablosunu paylaşacağım şimdi;

 

Kanun MaddesiKanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2014/2015 Ceza MiktarlarıAçıklamalar
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğüİş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.2.240/2.460Her yükümlülük için
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğüİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.2.240/2.460Her yükümlülük için
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriİş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.
--------------------------
İşyeri hekimi çalıştırmamak.
5.601/6.167Her ay/aykırılığın devamı halinde
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmaRisk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.3.361/3.700Her ay/aykırılığın devamı halinde ise
5.041/5.550
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.680/1.849Her yükümlülük için
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.
------------------------
Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.
2.240/2.466
MADDE 17 - Çalışanların eğitimiÇalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.1.120/1.233Her çalışan için
MADDE 15 - Sağlık gözetimi Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatmak.1.120/1.233Her çalışan için

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere birçok noktada cezalar belirlenmiştir. Lakin bu cezaların uygulamaları konusundaki yetersizlik had safhadadır.

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiKonu2014

Miktar(TL)
2015YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
( Yeniden Değerleme Oranı % 10,11)
MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlarÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.12.18113.412
MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.12.18113.412
MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.12.18113.412

 

Belirtmek isterim ki bir firma ya da işyeri ilk aşamada, risk analizini kesinlikle yaptırmalı ve iş güvenliği eğitimini personeline vermelidir. Aksi takdirde ceza alması kaçınılmazdır. İşverenler bu hususa çok dikkat etmekle birlikte ne gibi yükümlülüklere sahip olduklarını bilmelidirler. Tablolarda para cezalarının sadece bir kısmı belirtilmiş olup önlem alınmayan birçok noktada da yüksek miktarda para cezaları ile karşılaşılabilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda aklınıza takılan soruları, danışmak istediklerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya, bilgilendirmeye çalışacağımızdan emin olun.

 

 

Unutmayın:

Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğü ile başlar.

 


Değerli katkılarından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim BAŞ‘a teşekkür ederim.